کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍زدی‍ان‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ف‍رح‍ب‍خ‍ش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍ال‍وی‌، گ‍اب‍ری‍ل‌
ه‍وس‍اک‌، داگ‍لاس‌ ان‌.
ع‍لام‍ه‌، غ‍لام‌ ح‍ی‍در
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ی‍زان‌
س‍م‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول راهبردی حقوق کیفری در قوانین اساسی ایران و افغانستان در پرتو اسناد بین المللی
علامه ، غلام حیدر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ع۷۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنایی ( در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران )
حسینی ، محمد ؛  تهران سمت دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ح۵۷۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چرایی و چگونگی مجازات
یزدیان جعفری ، جعفر ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ی۵۲‌چر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جرم انگاری فایده گرایانه (جستاری در فلسفه حقوق کیفری )
فرحبخش ، مجتبی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ف۳۹۱‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی نو به اصل قانونمندی در حقوق جنایی
هالوی ، گابریل ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۶۳۳۸۶-۶۶۴۱۱۹۳۲،آدرس ناشر :خ . انقلاب . خ . اردیبهشت (منیری جاوید) روبروی بهداری نیروی انتظامی . پ . 122 مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۸‬,‭‍ه۲‌ن۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جرم انگاری افراطی
هوساک ، داگلاس ان . ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۳‬,‭‌ه۸۱۵‌ج‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک