کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ن‍ا، ب‍دوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
اج‍اره‌( ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
ح‍ن‍ا، ب‍دوی‌
 
ناشر:
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الایجارات =ایجارات :>اجتهادات فی قضایا الایجارات
حنا، بدوی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ح۸۷۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه قضاء الامور المستعجله
حنا، بدوی ؛  بیروت الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۸۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عقوبات
حنا، بدوی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۸۷۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک