کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ک‍م‍ت‌ پ‍ن‍اه‌ ده‍ک‍ردی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍م‍ت‌ پ‍ن‍اه‌ ده‍ک‍ردی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعهد ایمنی و جایگاه آن در حقوق ایران
حکمت پناه دهکردی ، مرضیه ؛  کاشان : دانشگاه کاشان ، دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۵۷ ،PAL
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک