کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍واده‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
خ‍ان‍واده‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‍س‍ت‍ای‍ن‌، ت‍ئ‍ودور ان‌.
ب‍رن‍اردز، ج‍ان‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
ارس‍ب‍اران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سخنرانیهای جلسات سخنرانی و بحث درباره خانواده و فرهنگ ، نخستین ،۱۳۵۲
تهران وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۴۲۳۰۹۵۵‬,‭‌س۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به مطالعات خانواده
برناردز، جان ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۵‬,‭‌ب۴۷۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش های خانواده پژوهی
گرینستاین ، تئودور ان . ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۵۰۷۲‬,‭‌گ۴۲۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف خانواده ( نظریه ها و روش ها)
تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۵۰۷۲‬,‭د‌ب۳۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک