کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍رازی‌، ف‍ردی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
 
پدیدآور:
خ‍رازی‌، ف‍ردی‍ن‌
گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شورای حقوق بشر و راهبردهایی در خصوص نحوه تعامل جمهوری اسلامی ایران
خرازی ، فردین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهشی مطالعات بین الملل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۴۲۳‌شو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمان های غیردولتی بین المللی حقوق بشری و نقض حقوق بشر در کشورهای غربی
گلشن پژوه ، محمودرضا ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸‬,‭‌گ۵۸۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک