کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍ردم‍ن‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وک‍ال‍ت‌
 
پدیدآور:
خ‍ردم‍ن‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن بافقه
خردمندی ، سعید ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۲۳‬,‭‌خ۴۴۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک