کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دادس‍رای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ی‍دان‌ -ای‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۸۵-
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دادس‍رای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌، اوی‍ن‌
دادس‍رای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات شکنجه
تهران دادسرای انقلاب اسلامی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۵‬,‭‌ج۴۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بشریت بداند
تهران دادسرای انقلاب اسلامی تهران ، اوین   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳‬,‭‌ب۵۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک