کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۲-
م‍وس‍ی‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر ی‍ه‍ود
اف‍س‍ردگ‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
داد، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ب‍اب‍ک‌ داد
رخ‌ داد ن‍و
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر داد
داد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
ولیدی ، صالح ؛  تهران داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صد روز با خاتمی
داد، بابک ؛  تهران بابک داد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۸۲‬,‭د۱۲۶‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و ائتلاف عمدی اسناد برای دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ولیدی ، صالح ؛  تهران دفتر نشر داد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶‬,‭و۷۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موسی و یکتاپرستی
فروید، زیگموند ؛  تهران رخ داد نو   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۲۲۱‬,‭۹۲‬,‭‌ف۶۲۸‌م‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خورشید سیاه مالیخولیا :افسردگی و مالیخولیا در آثار ژولیا کریستوا
تهران رخ داد نو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۵۲۷‬,‭‌خ‌پ۸۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک