کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍ی‍ازوری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ج‍دی‍ت‍اوی‌، ه‍ی‍ث‍م‌ م‍ح‍م‍دق‍اس‍م‌
 
ناشر:
دارال‍ی‍ازوری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<البناء = بناء>الدرامی فی القصیده العباسیه من بشاربن برد الی المتنبی
جدیتاوی ، هیثم محمدقاسم ؛  عمان دارالیازوری   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴۰۹‬,‭‌ج۳۳۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک