کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دارک‌، ک‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
دارک‌، ک‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری باستان شناسی
دارک ، کن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱۰۱‬,‭د۱۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک