کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰م‌
 
پدیدآور:
پ‍وزو، م‍اری‍و
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
اف‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پدر خوانده
پوزو، ماریو ؛  [تهران ] نشر علم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌پ۷۹۸‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آخرین پدر خوانده
پوزو، ماریو ؛  تهران افق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌پ۷۹۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک