کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۹ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
رن‍ل‍دز، ج‍ورج‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍ک‌ آرت‍ور
 
ناشر:
ن‍گ‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بوسه عذرا
رنلدز، جورج ویلیام مک آرتور ؛  تهران نگارستان کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۸‬,‭ر۷۴۶‌ب‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک