کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وی‍س‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۴۱-۱۸۸۲ -ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ال‍ک‍ی‍ن‌، ج‍ان‌ رون‍ال‍د روئ‍ل‌، ۱۹۷۳-۱۸۹۲ م‌
رن‍ول‍ت‌، م‍ری‌
م‍ات‍س‍ن‌، ش‍ارل‍وت‌ م‍ری‌
رول‍ی‍ن‍گ‌، ج‍و آن‌ ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
دوم‍وری‍ه‌، دف‍ن‍ی‌
وول‍ف‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
ک‍ن‍راد، ج‍وزف‌
پ‍اس‍ت‍رن‍اک‌، ب‍اری‍س‌ ل‍ئ‍ون‍ی‍دووی‍چ‌
ری‍ل‍ی‌، م‍ات‍ی‍و
رول‍ی‍ن‍گ‌، ج‍وآن‌ ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
اس‍ت‍ی‍ورات‌، ج‍ان‌ ان‍ی‍س‌ م‍ک‍ی‍ن‍ت‍اش‌
ده‍ب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ری‍س‍ت‍ی‌، آگ‍ات‍ا( م‍ی‍ل‍ر)
ش‍وال‍ی‍ه‌، ت‍ری‍س‍ی‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
واژه‌
ف‍ک‍ر روز
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌
ن‍گ‍اه‌
س‍م‍ی‍ر
دارالاداب‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
زم‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ک‍ت‍اب‌ س‍رای‌ ن‍ی‍ک‌
چ‍ش‍م‍ه‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آنها به بغداد آمدند
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رومئو و ژولیت ( رومیو و جولیت )
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۵-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جزیره الموت
کریستی ، آگاتا( میلر) ؛  بیروت مکتبه الثقافیه   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ک۴۸۸‌جز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طقوس فی الظلام
ویلسون ، کالین ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭و۹۴۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پسر ایرانی
رنولت ، مری ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭ر۷۴۷‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دختری با گوشواره مروارید
شوالیه ، تریسی ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ش۶۹۹د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ویژه جوزف کنراد
کنراد، جوزف ؛  تهران زمان   ،
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۷۴۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جیمز جویس همراه با بخش ۱۷" اولیس "
استیورات ، جان انیس مکینتاش ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ج۸۹۳/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرمانروای حلقه ها
تالکین ، جان رونالد روئل ، ۱۹۷۳-۱۸۹۲ م ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ت۲۴۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پر
ماتسن ، شارلوت مری ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۳۷-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۱۱۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هری پاتر و جام آتش
رولینگ ، جوآن کتلین ؛  تهران زرین   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭ر۸۴۷‌هر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هری پاتر و شاهزاده دو رگه
رولینگ ، جوآن کتلین ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭ر۸۴۷‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مراسم تشیع
رنولت ، مری ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭ر ۷۴۷ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معبد
ریلی ، ماتیو ؛  تهران کتاب سرای نیک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭ر۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هری پاتر و یادگاران مرگ
رولینگ ، جو آن کتلین ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خانم دالاوی
وولف ، ویرجینیا ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭و۸۲۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دکتر ژیواگو=ogavihZ rD
پاسترناک ، باریس لئونیدوویچ ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۴۲‬,‭‌پ۱۸۲د‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شناختنامه ویرجینیا وولف
دهباشی ، علی ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭د۸۲۹‌ش‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ربه کا
دوموریه ، دفنی ؛  تهران سمیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭د۷۹۵ر‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نقاب آپولون ( افلاطون ، از آکادمی تا جنگ خونین سیراکوز)
رنولت ، مری ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭ر۷۴۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3