کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ن‌ ج‍ل‍ون‌، طاه‍ر، ۱۹۴۴ - م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
پ‍روس‍ت‌، م‍ارس‍ل‌، ۱۸۷۱ - ۱۹۲۲ م‌ -.در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ زم‍ان‌ از دس‍ت‌ رف‍ت‍ه‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ب‍وداف‍ر، دو
ش‍ای‍گ‍ان‌، داری‍وش‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
 
ناشر:
ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی فرانسه در قرن بیستم
بودافر، دو ؛  تهران ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۰۹‬,‭‌ب۷۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاغتراب = اغتراب >دراسه تحلیلیه لشخصیات الطاهربن جلون الروائیه
عبدالله ، یحیی ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌ب۶۹۶/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فانوس جادویی زمان :نگاهی به رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست
شایگان ، داریوش ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۶-۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌پ۳۸۷د،/‌ن‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک