کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دام‍غ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۷۸ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
دام‍غ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۷۸ق‌
دام‍غ‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۴۷۸ق‌
 
ناشر:
ال‍م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ش‍ئ‍ون‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الوجوه =وجوه >و النظائر فی القران
دامغانی ، حسین بن محمد،- ۴۷۸ق ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭د۲۲۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الوجوه =وجوه >و النظایر لالفاظ کتاب الله العزیز
دامغانی ، حسین بن محمد،- ۴۷۸ق ؛  القاهره المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه   ، ۱۴۱۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۳‬,‭د۲۲۹و‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک