کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آذراب‍ادگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ری‍د، ی‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آذراب‍ادگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای جمعیت
فرید، یدالله ؛  تبریز دانشگاه آذرابادگان دانشگاه تبریز   ، ۱۳۵۳-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۳۲‬,‭‌ف۶۹۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک