کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌، اداره‌ رواب‍طع‍م‍وم‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فعالیتها و عملکرد دانشگاه ارومیه در سالهای ۶۷- ۵۷
ارومیه دانشگاه ارومیه ، اداره روابطعمومی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭د۲۴۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک