کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍ان‍ا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی انتشارات دانشگاه تهران
جلالی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۰۱۱‬,‭۵۴‬,‭‌ج۵۲۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه الزهراء( س )
تهران دانشگاه الزهراء   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵۱۲۲‬,‭د۲۴۶‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۲۵-۱۳۴۲
جانا، علی اکبر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۰۱۵‬,‭۵۵۱۲۰۵۴‬,‭‌ج۱۸۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک