کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
رج‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع
رجایی ، محمدخلیل ؛  شیراز دانشگاه پهلوی دانشگاه شیراز   ، ۱۳۵۳-۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۰‬,‭۴۲‬,‭ر۳۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک