کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
ده‌ ب‍زرگ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گرداب پنهان فرسودگی شغلی :عوامل ، پیش گیری ، درمان
ده بزرگی ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭د۸۳۱‌گر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک