کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دوم‍ارت‍ون‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
 
پدیدآور:
دوم‍ارت‍ون‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه جغرافیای طبیعی عمومی
دومارتون ، امانوئل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۲‬,‭د۷۹۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک