کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍ب‍اج‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
دی‍ب‍اج‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آثار تاریخی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی
دیباج ، اسماعیل ؛  تبریز انتشارات دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭د۸۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آثار باستانی و ابنیه تاریخی آذربایجان
دیباج ، اسماعیل ؛  ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳‬,‭د۸۹۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک