کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رادی‍و -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رادی‍و -ای‍ران‌ -پ‍خ‍ش‌ -ت‍اری‍خ‌
رادی‍و -پ‍خ‍ش‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍اری‌، رض‍ا
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ رادی‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی رادیو
خجسته ، حسن ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳۴۴‬,‭‌خ۳۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات اجتماعی رادیو در ایران
مختاری ، رضا ؛  تهران دفتر پژوهشهای رادیو   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۸۴‬,‭۵۴۰۹۵۵‬,‭‌م۳۷۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک