کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رب‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ف‍ت‌ -ای‍ران‌ -ق‍رارداده‍ا
 
پدیدآور:
رب‍ی‍ع‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق قراردادها
ربیعی ، فرانک ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۲۰۹۵۵،/۲۷۲۸‬,‭ر۳۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک