کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رح‍م‍ان‍ی‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -ف‍ن‍لان‍د -ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ان‍ی‌، ت‍ه‍م‍ی‍ن‍ه‌
ک‍ارول‍ی‍ن‌، وی‍ن‍ت‍ر
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی تنظیم قرارداد کنسرسیوم ( حاوی اطلاعات ضروری جهت تنظیم قراردادهای کنسرسیوم ... )
رحمانی ، تهمینه ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭ر۳۹۵ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برند در بازاریابی گردشگری :بررسی یک تجربه پژوهشی در زمینه نام تجاری ( برند )در بازاریابی گردشگری ؛ نمونه موردی کشور فنلاند
کارولین ، وینتر ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۴۸۹۷,/۴۷۹۱‬,‭‌ک۱۵۷‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک