کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رح‍م‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ا -طرز ت‍ن‍ظی‍م‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ در طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
خ‍م‍س‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ه‍م‍گ‍ان‌؛ م‍ی‍زان‌
م‍ی‍زان‌
ح‍وزه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب الخمس
رحمت ، محمدرضا ؛  تنکابن حوزه شهید مطهری   ، ۱۴۲۵ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۵۶‬,‭ر۳۹۸‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی :راهکارهای نوین پیشگیری از جرم
رحمت ، محمدرضا ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۹‬,‭ر۳۹۸‌پ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تنظیم قراردادها به زبان انگلیسی :فرهنگ اصطلاحات قراردادی و بازرگانی بین المللی قابل استفاده برای وکلا و کارشناسان ، مشاوران حقوقی و مالی شرکت ها...
رحمت ، محمدرضا ؛  تهران کتاب همگان ؛ میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲۲‬,‭ر۳۹۸ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک