کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : رزه‌، خ‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍راح‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
رزه‌، خ‍وان‌
 
ناشر:
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پاتولوژی ماکروسکوپی
رزه ، خوان ؛  تهران گلگشت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۷‬,‭۰۷۵۰۲۸‬,‭ر۴۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک