کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
پ‍ل‍ی‍ن‍و، ج‍ک‌
دلاوری‌، رض‍ا
 
ناشر:
دلاوری‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روابط بین الملل
پلینو، جک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۳‬,‭‌پ۵۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات علوم سیاسی و روابط بین الملل انگلیسی -فارسی
دلاوری ، رضا ؛  قم دلاوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭د۶۲۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک