کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زل‍زل‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات راجع به زلزله
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۵۳۴۹۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک