کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍ان‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، دف‍ت‍ر ام‍ور زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زن ، علم ، صنعت و توسعه
گنگره نقش زن در علم ، صنعت و توسعه (۱۳۷۴ : تهران ) ؛  [تهران ] نهاد ریاست جمهوری ، دفتر امور زنان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۴‬,‭‌ک۷۵۱ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک