کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زوب‍وت‍ا، ی‍وه‍ان‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌ -اطل‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
زوب‍وت‍ا، ی‍وه‍ان‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تشریح بدن انسان
زوبوتا، یوهانس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۶۱۱‬,‭۰۰۲۲‬,‭ز۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک