کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍اج‍دی‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ -ق‍رن‌۲۰ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روس‍ای‌ ج‍م‍ه‍ور -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍اج‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د
س‍اج‍دی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر سیاسی قرن بیستم
ساجدی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۱۰۹۲۴‬,‭‌س۱۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از جورج واشنگتن تا جورج بوش
ساجدی همدانی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭۰۲۴۳۵۱۲‬,‭‌س۱۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای جاسوسی دنیا
ساجدی همدانی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹‬,‭‌س۱۲۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک