کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -اس‍رائ‍ی‍ل‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍ون‍ت‍اگ‍ی‍و، ی‍وئ‍ن‌،۱۹۰۱-
س‍ازم‍ان‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ و اطلاع‍ات‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
دلان‍دا، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
م‍ون‍ت‍اگ‍ی‍و، ی‍وئ‍ن‌
اوس‍ت‍روف‍س‍ک‍ی‌، وی‍ک‍ت‍ور
ای‍رن‍ب‍رگ‍ر، ه‍ارال‍د
س‍اج‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
طرح‌ ن‍و
ه‍روس‌ ش‍ب‍ان‍ی‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای جاسوسی دنیا
ساجدی همدانی ، احمد ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲۰۹‬,‭‌س۱۲۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساواک
دلاندا، کریستین ؛  [تهران ] طرح نو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭د۶۲۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مردی که هرگز نبود
مونتاگیو، یوئن ؛  [تهران ؟] هروس شبانی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۴‬,‭‌م۸۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درباره ساواک بمثابه یکی از ابزار سلطه امپریالیسم و ارتجاع
ایرنبرگر، هارالد ؛  ۱۹۷۸م
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۹در‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عن طریق الخداع
اوستروفسکی ، ویکتور ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۶۹۴،/۱۲۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۳۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک