کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ت‍وده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍اب‍ت‌ ت‍ع‍ه‍د( ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ت‍وده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ضمانت در حقوق ایران ( انگلیس ، آمریکا و فرانسه )
ستوده ، علیرضا ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۴‬,‭‌س۳۵۷‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک