کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر دب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ژاک‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر دب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رامسس
ژاک ، کریستیان ؛  مشهد تهران سخن گستر دبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱۴‬,‭ژ۱۳ر‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک