کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رخ‍اب‌( ت‍ب‍ری‍ز -)ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رخ‍اب‌( ت‍ب‍ری‍ز -)ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کوی سرخاب تبریز و مقبره الشعراء
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۳۳۲‬,‭‌س۳۶۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک