کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ل‍ی‍م‍ان‌، س‍وزان‌ روب‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‌، س‍وزان‌ روب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<القاری =قاری >فی النص
سلیمان ، سوزان روبین ؛  بیروت دار الکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۶۸۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک