کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ان‍واده‌ و ب‍ه‍ره‌وری‌ ( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۴ : ت‍ه‍ران‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد خ‍ان‍واده‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و بهره وری ( مجموعه مقالات سمینار خانواده و بهره وری )
سمینار خانواده و بهره وری ( نخستین :۱۳۷۴ : تهران ) ؛  تهران نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۴۰‬,‭‌س۷۵۳‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک