کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ی‌ ی‍رز، وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍دری‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
ن‍وزاد -ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ادر -خ‍دم‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‌ ی‍رز، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ م‍اد
پ‍ی‍ک‍ان‌
ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مادر و پرورش فرزند
سی یرز، ویلیام ؛  تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱۲۲‬,‭‌س۹۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
سی یرز، ویلیام ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۸۷۴۲‬,‭‌س۹۹۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
سی یرز، ویلیام ؛  تهران صابرین ، کتابهای دانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱۲۲‬,‭‌س۹۹۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرزند موفق :راهبردهایی که والدین می توانند انجام دهند تا باعث موفقیت فرزندانشان شوند
سی یرز، ویلیام ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۴۹‬,‭۱‬,‭‌س۹۹۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک