کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
آب‍رام‍س‍ون‌، ج‌.ه‍.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی
آبرامسون ، ج .ه. ؛  سیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۰۷۲‬,‭آ۱۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک