کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍اش‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍اش‍ان‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍اش‍ورا -ش‍ع‍ر
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍اش‍ان‌ -ق‍رن‌ ۱۰ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍ق‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ک‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ص‍ائ‍م‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
زع‍ی‍م‌، ک‍ورش‌
ص‍ائ‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
ت‍الار ک‍ت‍اب‌
م‍رس‍ل‌
م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مردان بزرگ کاشان :شرح احوال و آثار هشتاد تن از دانشمندان ، سخنوران و هنرمندانی که از شهر کاشان برخاسته اند
زعیم ، کورش ؛  ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭ز۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خورشید سرایان ، یا، شاعران عاشورایی کاشان " در گذشتگان "
صائم ، علی اصغر ؛  [تهران ] تالار کتاب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۸۳۱‬,‭‌ص۳۵۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مینای سخن
صائم ، علی اصغر ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ص۳۵۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه الاشعار و زبده الافکار( بخش کاشان )
تقی الدین کاشی ، محمدبن علی ؛  تهران میراث مکتوب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۴۰۹‬,‭‌ت۶۵۵‌خ،/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک