کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍راه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍راه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری در نظم حقوقی کنونی
شراهی ، علی ؛  تهران آثار اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌ش۴۱۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک