کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍رم‍ن‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ات‍ری‍ن‌ دوم‌، ام‍پ‍راطوری‍س‌ روس‍ی‍ه‌،۱۷۹۶-۱۷۲۹
ت‍وس‍ن‌ ل‍وورت‍و، پ‍ی‍ردوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ش‍رم‍ن‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ی‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برده آزادیبخش
شرمن ، کاترین ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۹۲‬,‭‌ش۴۳۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کاترین کبیر
شرمن ، کاترین ؛  تهران نیل   ، ۱۹۵۷
شماره راهنما: ‭۹۴۷‬,‭۰۶۰۹۲‬,‭‌ک۱۲۳/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک