کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۷۹۲ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ره‌ ور، م‍ج‍ی‍د
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ق‍طره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهارستان طنز
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بگو - بخند با حافظ :رویکرد پدیداری به طرز سخن حافظ و طنز نقیضه گویان
بهره ور، مجید ؛  تهران قطره   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸،/‌ن‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک