کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌ - .ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ارودی‌، م‍ح‍م‍ود س‍ام‍ی‌، ۱۸۳۹ - ۱۹۰۴ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۳ ق‌ - .ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اب‍وف‍راس‌ ح‍م‍دان‍ی‌، ح‍ارث‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د، ۳۲۰ - ۳۵۷ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍وس‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ب‍ارودی‌، م‍ح‍م‍ود س‍ام‍ی‌
س‍ل‍م‍ان‌، ی‍اس‍رع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍ائ‍زه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز س‍ع‍ودال‍ب‍اب‍طی‍ن‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارن‍ی‍ن‍وی‌
داراب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره البارودی ابحاث الندوه و وقائعها
ندوه المصاحبه (کویت : ۱۹۹۲) ؛  کویت موسسه جائزه عبدالعزیز سعودالبابطین   ، ۱۹۹۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ب۱۹۳/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح دیوان محمود سامی
بارودی ، محمود سامی ؛  بیروت دارالفکر   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ب۱۹۳د/‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<البارودی =بارودی >رائد النهضه الشعریه الحدیثه
موسی ، خلیل ؛  دمشق دارابن کثیر   ، ۱۴۲۰=۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ب۱۹۳/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صوره الذات بین ابی فراس الحمدانی و محمود سامی البارودی دراسه موازنه
سلمان ، یاسرعلی عبد ؛  سوریه دارنینوی   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۹۱،/‌س‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک