کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ن‍ع‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌
 
پدیدآور:
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ن‍ع‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المشکله =مشکله >التنفذیه
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۰م =۱۴۲۰ق
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ش۶۲۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی جرائم القتل
شلالا، نزیه نعیم ؛  دمشق منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الحجز=حجز >الاحتیاطی
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۴‬,‭‌ش۶۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک