کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -ای‍ران‌ -طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
خ‍ی‍رآب‍ادی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ل‍طان‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رآب‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‍ک‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران نشرآبی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶۰۹۵۵‬,‭‌س۶۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شهرهای ایران
خیرآبادی ، مسعود ؛  مشهد نشر نیکا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۱۲۱۶۰۹۵۵‬,‭‌خ۹۷۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک