کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت ( اسناد و مدارک )
شهری ، غلامرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ش۸۲۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
شهری ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ش۸۲۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۱
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] روزنامه رسمی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت اسناد و املاک
شهری ، غلامرضا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (واحد علامه طباطبایی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ش۸۲۴‌ح‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک