کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ش‍ک‍ارس‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ارس‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
ت‍ک‍ا
ف‍ص‍ل‌ پ‍ن‍ج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تروریست عاشق :گزیده اشعار
شکارسری ، حمیدرضا ؛  تهران تکا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۵۷۶‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چیزی قطب نماها را دیوانه می کند :دفتری در ادبیات پایداری
شکارسری ، حمیدرضا ؛  تهران فصل پنجم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ش۵۷۶‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک