کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ح‍اف‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ح‍اف‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صحافی سنتی :مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی ، صحافی ، وصالی ، مجلدگری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۶۸۶‬,‭۳۰۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک